תרופות בסל הבריאות
תרופות ללא מרשם לשיווק כללי   שם מסחרי
תרופות חדשות   מרכיב פעיל
תרופות מבוטלות   שם יצרן
תרופות וטרינריות   שם בעל רישום
תרופות ציטוטוקסיות   ATC
עדכונים בשימוש בתרופה    
       
תכשירים חדשים  
תכשירים חדשים שנרשמו  
 
 לאחר תקופה ארוכה עודכן פרסום מאגר התרופות,     
  ייתכן כי חלק מהנתונים במאגר אינם מלאים או אינם מדויקים, 
  לפיכך אינם יכולים לשמש מסמך רשמי.
  במקרה הצורך ניתן לפנות לאגף הרוקחות או לבעלי הרישום של התכשיר לקבלת מידע רשמי.
 

© Copyright 2014. The State of Israel. All Rights Reserved || מדינת ישראל . 2014 כל הזכויות שמורות ©