נמצאו 269 מוצרים  

  מספר רישום שם מסחרי אנגלית שם מסחרי עברית  
161 115 52 29641 00 MIFEGYNE מיפג'ין
162 124 73 30326 00 MIFLONIDE POWDER FOR INHALATION 200 MCG/CAPSULE מיפלוניד אבקה לאינהלציה 200 מק"ג/קפסולה
163 124 74 30327 00 MIFLONIDE POWDER FOR INHALATION 400 MCG/CAPSULE מיפלוניד אבקה לאינהלציה 400 מק"ג/קפסולה
164 107 49 29168 00 MIGRALEVE מיגרלב
165 137 29 31506 00 MIMPARA 30 MG מימפרה 30 מ"ג
166 137 30 31507 00 MIMPARA 60 MG מימפרה 60 מ"ג
167 137 31 31508 00 MIMPARA 90 MG מימפרה 90 מ"ג
168 122 57 30271 11 MINESSE מינס
169 137 23 31463 00 MINIRIN MELT 120 MCG מינירין מלט 120 מק"ג
170 137 22 31462 00 MINIRIN MELT 60 MCG מינירין מלט 60 מק"ג
171 023 27 24986 00 MINIRIN NASAL SPRAY מינירין תרסיס אפי
172 119 68 24562 00 MINIRIN SOLUTION מינירין תמיסה
173 141 99 25705 01 MINIRIN TABLETS 0.1 MG מינירין טבליות 0.1 מ"ג
174 141 98 25704 01 MINIRIN TABLETS 0.2 MG מינירין טבליות 0.2 מ"ג
175 144 66 32976 00 MINOCLIN 100 מינוקלין 100
176 066 38 27685 00 MINOCLIN CAPSULES מינוקלין כמוסות
177 116 73 27128 00 MINOCYCLINE 100 MG מינוציקלין 100 מ"ג
178 064 98 27129 00 MINOCYCLINE 50 MG מינוציקלין 50 מ"ג
179 049 97 26155 00 MINOXI 2 מינוקסי 2

© Copyright 2016. The State of Israel. All Rights Reserved || מדינת ישראל . 2016 כל הזכויות שמורות ©