נמצאו 268 מוצרים  

  מספר רישום שם מסחרי אנגלית שם מסחרי עברית  
161 124 74 30327 00 MIFLONIDE POWDER FOR INHALATION 400 MCG/CAPSULE מיפלוניד אבקה לאינהלציה 400 מק"ג/קפסולה
162 107 49 29168 00 MIGRALEVE מיגרלב
163 137 29 31506 00 MIMPARA 30 MG מימפרה 30 מ"ג
164 137 30 31507 00 MIMPARA 60 MG מימפרה 60 מ"ג
165 137 31 31508 00 MIMPARA 90 MG מימפרה 90 מ"ג
166 122 57 30271 11 MINESSE מינס
167 137 23 31463 00 MINIRIN MELT 120 MCG מינירין מלט 120 מק"ג
168 137 22 31462 00 MINIRIN MELT 60 MCG מינירין מלט 60 מק"ג
169 023 27 24986 00 MINIRIN NASAL SPRAY מינירין תרסיס אפי
170 119 68 24562 00 MINIRIN SOLUTION מינירין תמיסה
171 141 99 25705 01 MINIRIN TABLETS 0.1 MG מינירין טבליות 0.1 מ"ג
172 141 98 25704 01 MINIRIN TABLETS 0.2 MG מינירין טבליות 0.2 מ"ג
173 144 66 32976 00 MINOCLIN 100 מינוקלין 100
174 066 38 27685 00 MINOCLIN CAPSULES מינוקלין כמוסות
175 116 73 27128 00 MINOCYCLINE 100 MG מינוציקלין 100 מ"ג
176 064 98 27129 00 MINOCYCLINE 50 MG מינוציקלין 50 מ"ג
177 049 97 26155 00 MINOXI 2 מינוקסי 2
178 109 97 29349 00 MINOXI 5 מינוקסי 5
179 050 50 25757 06 MINULET מינולט

© Copyright 2015. The State of Israel. All Rights Reserved || מדינת ישראל . 2015 כל הזכויות שמורות ©