נמצאו 275 מוצרים  

  מספר רישום שם מסחרי אנגלית שם מסחרי עברית  
161 122 57 30271 11 MINESSE מינס
162 137 23 31463 00 MINIRIN MELT 120 MCG מינירין מלט 120 מק"ג
163 137 22 31462 00 MINIRIN MELT 60 MCG מינירין מלט 60 מק"ג
164 023 27 24986 00 MINIRIN NASAL SPRAY מינירין תרסיס אפי
165 119 68 24562 00 MINIRIN SOLUTION מינירין תמיסה
166 141 99 25705 01 MINIRIN TABLETS 0.1 MG מינירין טבליות 0.1 מ"ג
167 141 98 25704 01 MINIRIN TABLETS 0.2 MG מינירין טבליות 0.2 מ"ג
168 144 66 32976 00 MINOCLIN 100 מינוקלין 100
169 066 38 27685 00 MINOCLIN CAPSULES מינוקלין כמוסות
170 116 73 27128 00 MINOCYCLINE 100 MG מינוציקלין 100 מ"ג
171 064 98 27129 00 MINOCYCLINE 50 MG מינוציקלין 50 מ"ג
172 049 97 26155 00 MINOXI 2 מינוקסי 2
173 109 97 29349 00 MINOXI 5 מינוקסי 5
174 050 50 25757 06 MINULET מינולט
175 115 40 29708 00 MIOCHOL-E מיוכול- E
176 138 55 31751 00 MIRCERA 100 MCG/0.3 ML מירסרה 100 מק"ג/ 0.3 מ"ל
177 139 99 31904 00 MIRCERA 120 MCG/0.3 ML מירסרה 120 מק"ג/0.3 מ"ל
178 138 56 31752 00 MIRCERA 150 MCG/0.3 ML מירסרה 150 מק"ג/ 0.3 מ"ל
179 138 57 31753 00 MIRCERA 200 MCG/0.3 ML מירסרה 200 מק"ג/ 0.3 מ"ל

© Copyright 2014. The State of Israel. All Rights Reserved || מדינת ישראל . 2014 כל הזכויות שמורות ©