נמצאו 447 מוצרים  

  מספר רישום שם מסחרי אנגלית שם מסחרי עברית  
321 150 98 33541 00 APOTEL אפוטל
322 144 90 33114 00 AQUIMOD CREAM 5 % אקווימוד קרם % 5
323 124 38 30392 00 ARANESP 10 MCG אראנספ 10 מק"ג
324 124 46 30400 00 ARANESP 100 MCG אראנספ 100 מק"ג
325 124 47 30401 00 ARANESP 150 MCG אראנספ 150 מק"ג
326 124 40 30394 00 ARANESP 20 MCG אראנספ 20 מק"ג
327 124 41 30395 00 ARANESP 30 MCG אראנספ 30 מק"ג
328 129 65 30888 00 ARANESP 300 MCG ארנספ 300 מק"ג
329 124 42 30396 00 ARANESP 40 MCG אראנספ 40 מק"ג
330 124 43 30397 00 ARANESP 50 MCG אראנספ 50 מק"ג
331 133 32 31237 00 ARANESP 500 MCG ארנספ 500 מק"ג
332 124 44 30398 00 ARANESP 60 MCG אראנספ 60 מק"ג
333 124 45 30399 00 ARANESP 80 MCG אראנספ 80 מק"ג
334 121 78 30132 00 ARAVA 10 MG ערבה 10 מ"ג
335 121 80 30134 00 ARAVA 100 MG ערבה 100 מ"ג
336 121 79 30133 00 ARAVA 20 MG ערבה 20 מ"ג
337 129 44 30788 11 ARCOXIA 120 MG TABLETS ארקוקסיה 120 מ"ג טבליות
338 141 86 31986 00 ARCOXIA 30 MG TABLETS ארקוקסיה 30 מ"ג טבליות
339 141 86 31986 01 ARCOXIA 30 MG TABLETS ארקוקסיה 30 מ"ג טבליות

© Copyright 2014. The State of Israel. All Rights Reserved || מדינת ישראל . 2014 כל הזכויות שמורות ©