נמצאו 438 מוצרים  

  מספר רישום שם מסחרי אנגלית שם מסחרי עברית  
321 124 43 30397 00 ARANESP 50 MCG אראנספ 50 מק"ג
322 133 32 31237 00 ARANESP 500 MCG ארנספ 500 מק"ג
323 124 44 30398 00 ARANESP 60 MCG אראנספ 60 מק"ג
324 124 45 30399 00 ARANESP 80 MCG אראנספ 80 מק"ג
325 121 78 30132 00 ARAVA 10 MG ערבה 10 מ"ג
326 121 80 30134 00 ARAVA 100 MG ערבה 100 מ"ג
327 121 79 30133 00 ARAVA 20 MG ערבה 20 מ"ג
328 129 44 30788 11 ARCOXIA 120 MG TABLETS ארקוקסיה 120 מ"ג טבליות
329 141 86 31986 00 ARCOXIA 30 MG TABLETS ארקוקסיה 30 מ"ג טבליות
330 141 86 31986 01 ARCOXIA 30 MG TABLETS ארקוקסיה 30 מ"ג טבליות
331 129 42 30786 11 ARCOXIA 60 MG TABLETS ארקוקסיה 60 מ"ג טבליות
332 129 43 30787 11 ARCOXIA 90 MG TABLETS ארקוקסיה 90 מ"ג טבליות
333 068 31 28248 00 AREDIA 30 MG ארדיה 30 מ"ג
334 118 27 29906 00 AREDIA 90 MG ארדיה 90 מ"ג
335 144 92 31853 00 ARESTIN ארסטין
336 108 65 29219 00 ARICEPT TABLETS 10 MG אריספט טבליות 10 מ"ג
337 108 64 29218 00 ARICEPT TABLETS 5 MG אריספט טבליות 5 מ"ג
338 105 16 28931 00 ARIMIDEX ארימידקס
339 149 03 33529 00 ARIPLY 10 אריפלי 10

© Copyright 2014. The State of Israel. All Rights Reserved || מדינת ישראל . 2014 כל הזכויות שמורות ©