תרופות בסל הבריאות
נמצאו 2725 מוצרים
עלון מספר רישום שם מסחרי אנגלית שם מסחרי עברית  

129 65 30888 00 ARANESP 300 MCG ארנספ 300 מק"ג

181

124 42 30396 00 ARANESP 40 MCG אראנספ 40 מק"ג

182

124 43 30397 00 ARANESP 50 MCG אראנספ 50 מק"ג

183

133 32 31237 00 ARANESP 500 MCG ארנספ 500 מק"ג

184

124 44 30398 00 ARANESP 60 MCG אראנספ 60 מק"ג

185

124 45 30399 00 ARANESP 80 MCG אראנספ 80 מק"ג

186

121 78 30132 00 ARAVA 10 MG ערבה 10 מ"ג

187

121 80 30134 00 ARAVA 100 MG ערבה 100 מ"ג

188

121 79 30133 00 ARAVA 20 MG ערבה 20 מ"ג

189

068 31 28248 00 AREDIA 30 MG ארדיה 30 מ"ג

190

118 27 29906 00 AREDIA 90 MG ארדיה 90 מ"ג

191

108 65 29219 00 ARICEPT TABLETS 10 MG אריספט טבליות 10 מ"ג

192

108 64 29218 00 ARICEPT TABLETS 5 MG אריספט טבליות 5 מ"ג

193

105 16 28931 00 ARIMIDEX ארימידקס

194

149 03 33529 00 ARIPLY 10 אריפלי 10

195

149 04 33574 00 ARIPLY 15 אריפלי 15

196

149 97 33891 00 ARIPLY 30 אריפלי 30

197

149 02 33528 00 ARIPLY 5 אריפלי 5

198

119 48 30005 00 AROMASIN ארומזין

199

126 24 21692 00 ARTOFEN 200 MG ארטופן 200 מ"ג

200

 


© Copyright 2014. The State of Israel. All Rights Reserved || מדינת ישראל . 2014 כל הזכויות שמורות ©