משרד הבריאות New Page 4
 מאגר תמרוקים
 
 
:יבואנים :שם
   
 :יצרנים :מס' רישיון
   
 

להלן מאגר התמרוקים להם ניתן רשיון לשיווק במדינת ישראל   

למידע נוסף בנושא תמרוקים    

 :הערות ושאלות ניתן להפנות למזכירות מדור תמרוקים בדוא"ל   
Call.habriut@moh.health.gov.il   

חזרה

© Copyright 2015. The State of Israel. All Rights Reserved || מדינת ישראל .2015 כל הזכויות שמורות ©