תחנות לבריאות המשפחה
 
                   בחר\י ישוב מהרשימה
:ישוב  :שם תחנה  

בטיפות החלב של משרד הבריאות, ועיריות ירושלים ותל-אביב ניתנים שרותי טיפות חלב לכלל האוכלוסיה, ללא תלות בהשתייכות לקופות החולים
בטיפות החלב ובמרפאות באחריות קופות חולים המופיעות ברשימה זו – ניתנים שרותי טיפות חלב למבוטחי הקופה

   :מחוז  










BottomTip

© Copyright 2006 . The State of Israel. All Rights Reserved || מדינת ישראל . 2006 כל הזכויות שמורות ©