home_pict_top.gif (1277 bytes)
    ןוזמ תודבעמהביבסה תואירב תודבעמ 
ןוזמ אשונב תוקידב תמישר
ןוזמ תודבעמ
 
ןוזמו םימ תודבעמ תמישר  
 
ןוזמ אשונב תוקידב תמישר  
 
תונקתו םיקוח  
 
םירזוחו םילהנ  
 
תודבעמב הרכה

 
 
םינולאש

 
ןוזמ לש תוילאיבורקימ תוקידבל הרכה תושקבמה תודבעמל ןולאש  
תוימיכ ןוזמ תוקידבל הרכה תשקבמה הדבעמל ןולאש

 
םירושיק
 
(SII) ילארשיה םינקתה ןוכמ  
 
FDA - U.S Food & Drug Administration  
 
ב"הראב רוביצה תואירב תודבעמ
APHL - Association of Public Health Labratories
 
 
(רושיק קודבל) הילגנאב רוביצה תואירב תודבעמ  
 
(UKreg) הילגנא ןופצב רוביצה תואירב תודבעמ  
 
[6/7/2014 ךיראתב ןכדוע]